viernes, 31 de enero de 2014

IV CONCURSO de debuxo e lemas para escolares relacionados coa doazón e transplantes

Un dos obxectivos primordiais na concienciación da doazón é o deseño de intervencións educativas dirixidas
a mellorar a opinión da doazón e os transplantes entre os máis novos.


PLAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación das obras rematará o 25 de abril do 2014.


PREMIOS E DOTACIÓN

Establécense dúas categorías, primaria(5º e 6º) e secundaria(1º e 2º), e un primeiro e un segundo premio para cada unha delas:


  • PRIMEIRO PREMIO, que consistirá para o centro docente dun vale por valor de 800 euros para a adquisición de material escolar. Para o/a alumno/a e profesor/a, o premio consistirá nunha tableta.


  • SEGUNDO PREMIO, que consistirá para o centro docente dun vale por valor de 500 euros para a adquisición de material escolar. Para o/a alumno/a e profesor/a o premio consistirá nunha cámara de fotos dixital.


CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE CONCESION DOS PREMIOS


1. O prazo máximo para resolver e notificar será dun mes contado a partir da  finalización do prazo de presentación dos debuxos e lemas.
2. O xurado encargado de analizar e de resolver os premios .
 3. Para a concesión dos premios atenderase ao sseguintes criterios:
  •  A promoción e o fomento da doazón e/ou dos transplantes nos debuxos e lemas .
  • A calidade, cantidade e utilidade da información que ofrece.
3.1. Por proposta motivada do xurado, os premios poden quedar desertos.


ANIMADEVOS!


No hay comentarios:

Publicar un comentario