viernes, 31 de enero de 2014

IV CONCURSO de debuxo e lemas para escolares relacionados coa doazón e transplantes

Un dos obxectivos primordiais na concienciación da doazón é o deseño de intervencións educativas dirixidas
a mellorar a opinión da doazón e os transplantes entre os máis novos.


PLAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación das obras rematará o 25 de abril do 2014.


PREMIOS E DOTACIÓN

Establécense dúas categorías, primaria(5º e 6º) e secundaria(1º e 2º), e un primeiro e un segundo premio para cada unha delas:


  • PRIMEIRO PREMIO, que consistirá para o centro docente dun vale por valor de 800 euros para a adquisición de material escolar. Para o/a alumno/a e profesor/a, o premio consistirá nunha tableta.


  • SEGUNDO PREMIO, que consistirá para o centro docente dun vale por valor de 500 euros para a adquisición de material escolar. Para o/a alumno/a e profesor/a o premio consistirá nunha cámara de fotos dixital.


CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE CONCESION DOS PREMIOS


1. O prazo máximo para resolver e notificar será dun mes contado a partir da  finalización do prazo de presentación dos debuxos e lemas.
2. O xurado encargado de analizar e de resolver os premios .
 3. Para a concesión dos premios atenderase ao sseguintes criterios:
  •  A promoción e o fomento da doazón e/ou dos transplantes nos debuxos e lemas .
  • A calidade, cantidade e utilidade da información que ofrece.
3.1. Por proposta motivada do xurado, os premios poden quedar desertos.


ANIMADEVOS!


martes, 21 de enero de 2014

O Hospital de A Coruña realizou o primer trasplante renal cruzado de Galicia

Médicos do  Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) realizaron en diciembre o primeiro trasplante renal cruzado de Galicia entre unha parexa de Vigo y unha de Barcelona, según informou ayer o coordinador de trasplantes do centro.

O trasplante cruzado forma parte do programa de donante vivo, un tipo de intervenciones que non deixa de aumentar. O hospital realizou 28 trasplantes renales de donante vivo en 2013 en un incremento constante: 16 en 2009, 19 en 2010 y 24 en 2011 y 2012.  Estamos por encima do obxetivo fixado por la Organización Nacional de Trasplantes (15%)".O hospital realizou 40 operaciones de este tipo el pasado año.

A dirección do hospital realiza un balance positivo de este último ano de trasplantes no que se mantuvo unha tasa baixaa de negativas familiares -el 11%- mentras que a cifra de donantes cadáver aumentó un 33% hasta los 24. 

En canto a  lista de espera, na actualidade hay 265 pacientes que agardan por un riñón, 40 por un pulmón y un por higado -20 por cada órgano-, seis por un corazón y sete por un páncreas.

Resultado das enquisas