viernes, 31 de enero de 2014

IV CONCURSO de debuxo e lemas para escolares relacionados coa doazón e transplantes

Un dos obxectivos primordiais na concienciación da doazón é o deseño de intervencións educativas dirixidas
a mellorar a opinión da doazón e os transplantes entre os máis novos.


PLAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación das obras rematará o 25 de abril do 2014.


PREMIOS E DOTACIÓN

Establécense dúas categorías, primaria(5º e 6º) e secundaria(1º e 2º), e un primeiro e un segundo premio para cada unha delas:


 • PRIMEIRO PREMIO, que consistirá para o centro docente dun vale por valor de 800 euros para a adquisición de material escolar. Para o/a alumno/a e profesor/a, o premio consistirá nunha tableta.


 • SEGUNDO PREMIO, que consistirá para o centro docente dun vale por valor de 500 euros para a adquisición de material escolar. Para o/a alumno/a e profesor/a o premio consistirá nunha cámara de fotos dixital.


CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE CONCESION DOS PREMIOS


1. O prazo máximo para resolver e notificar será dun mes contado a partir da  finalización do prazo de presentación dos debuxos e lemas.
2. O xurado encargado de analizar e de resolver os premios .
 3. Para a concesión dos premios atenderase ao sseguintes criterios:
 •  A promoción e o fomento da doazón e/ou dos transplantes nos debuxos e lemas .
 • A calidade, cantidade e utilidade da información que ofrece.
3.1. Por proposta motivada do xurado, os premios poden quedar desertos.


ANIMADEVOS!


martes, 21 de enero de 2014

O Hospital de A Coruña realizou o primer trasplante renal cruzado de Galicia

Médicos do  Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) realizaron en diciembre o primeiro trasplante renal cruzado de Galicia entre unha parexa de Vigo y unha de Barcelona, según informou ayer o coordinador de trasplantes do centro.

O trasplante cruzado forma parte do programa de donante vivo, un tipo de intervenciones que non deixa de aumentar. O hospital realizou 28 trasplantes renales de donante vivo en 2013 en un incremento constante: 16 en 2009, 19 en 2010 y 24 en 2011 y 2012.  Estamos por encima do obxetivo fixado por la Organización Nacional de Trasplantes (15%)".O hospital realizou 40 operaciones de este tipo el pasado año.

A dirección do hospital realiza un balance positivo de este último ano de trasplantes no que se mantuvo unha tasa baixaa de negativas familiares -el 11%- mentras que a cifra de donantes cadáver aumentó un 33% hasta los 24. 

En canto a  lista de espera, na actualidade hay 265 pacientes que agardan por un riñón, 40 por un pulmón y un por higado -20 por cada órgano-, seis por un corazón y sete por un páncreas.

Resultado das enquisasjueves, 19 de diciembre de 2013

Resultado das enquisas os alumnos de 2º E.S.O


Tasa de doazón

Por comunidades autonomas, as rexións do norte de España son as que teñen una mellor tasa de doación.En este caso, Castilla e León encabeza este ranking por primeira vez con 5101 doantes p.m.p ,aumentando casi 10 puntos na tasa do ano pasado.
Asimismo, o resto de comunidades que superan os 40 donantes por millón de poboación son:
 • Cantabria: 45,5 p.m.p
 • País Vasco: 40,6 p.m.p
 • A Rioxa: 40,2p.m.p

Por outro lado,comunidades que sin chegar a estas crifras melloraron as suas tasas foron:

 • Madrid: 36,3 p.m.p
 • Baleares: 37,5 p.m.p
 • Comunidade Valenciana: 34,7 p.m.p
 • Galicia: 36,0 p.m.p

Por tanto,e a pesar de que hay comunidades que non aumentaron o numero de doacións e de intervencións,o directo da ONT recordou que todas están `por encima´ da media española,aunque destacou a necesidade de analizar o que esta ocurrindo nas rexións que menos transplantes e doacións realiza.A doación renal...

 Creceu e alcanzou maximos historicos con 361 transplantes,frente os 312 rexistrados no ano anterior. En concreto, dos transplantes realizados nesta modalidade forman parte do transplante renal cruzado.
Esto representa o 14,2% do conxunto e tranplantes renais efectuados en España, estando moi cerca do obxetivo marcado pola ONT ,o 15%.
Ha comunidade que mais realizou este tipo de intervencións e Cataluña,xa que o 26% donou en vivo.Grazas a isto o numero de intervencións e de 2.225 no 2011 e 2.551 no ano 2012.


jueves, 12 de diciembre de 2013O 5 de Junio realizase, o Día Mundial pola Doación e Transplante de Órganos , coa colaboración da Federación Española de Fibrosis Quistica e coa Organización Nacional de Trasplante (ONT) na realización de este día tan importante.

O obxetivo de este día e que continúen aumentado as doacións de organos,tan necesarias para que moitas personas poidan seguir vivindo,e que as cifras actuales podan facer frente as demandas.