jueves, 19 de diciembre de 2013

Resultado das enquisas os alumnos de 2º E.S.O


Tasa de doazón

Por comunidades autonomas, as rexións do norte de España son as que teñen una mellor tasa de doación.En este caso, Castilla e León encabeza este ranking por primeira vez con 5101 doantes p.m.p ,aumentando casi 10 puntos na tasa do ano pasado.
Asimismo, o resto de comunidades que superan os 40 donantes por millón de poboación son:
 • Cantabria: 45,5 p.m.p
 • País Vasco: 40,6 p.m.p
 • A Rioxa: 40,2p.m.p

Por outro lado,comunidades que sin chegar a estas crifras melloraron as suas tasas foron:

 • Madrid: 36,3 p.m.p
 • Baleares: 37,5 p.m.p
 • Comunidade Valenciana: 34,7 p.m.p
 • Galicia: 36,0 p.m.p

Por tanto,e a pesar de que hay comunidades que non aumentaron o numero de doacións e de intervencións,o directo da ONT recordou que todas están `por encima´ da media española,aunque destacou a necesidade de analizar o que esta ocurrindo nas rexións que menos transplantes e doacións realiza.A doación renal...

 Creceu e alcanzou maximos historicos con 361 transplantes,frente os 312 rexistrados no ano anterior. En concreto, dos transplantes realizados nesta modalidade forman parte do transplante renal cruzado.
Esto representa o 14,2% do conxunto e tranplantes renais efectuados en España, estando moi cerca do obxetivo marcado pola ONT ,o 15%.
Ha comunidade que mais realizou este tipo de intervencións e Cataluña,xa que o 26% donou en vivo.Grazas a isto o numero de intervencións e de 2.225 no 2011 e 2.551 no ano 2012.


jueves, 12 de diciembre de 2013O 5 de Junio realizase, o Día Mundial pola Doación e Transplante de Órganos , coa colaboración da Federación Española de Fibrosis Quistica e coa Organización Nacional de Trasplante (ONT) na realización de este día tan importante.

O obxetivo de este día e que continúen aumentado as doacións de organos,tan necesarias para que moitas personas poidan seguir vivindo,e que as cifras actuales podan facer frente as demandas.


Donación de Órganos

Tarxeta de Doante de Órganos

 • ¿Qué é a tarxeta de donante e para qué serve?

A tarxeta de donante e un documento que testimonia o noso  desexo de ser doante de órganos tras o falecemento. Sin embargo a tarxeta non ten valor legal. E preciso comunicar os nosos familiares o desexo de ser doantes, para que autoricen a extracción de órganos tras o falecemento.
 • ¿Qué tipos de tarxetas hay?

Existen varios modelos de tarxetas de doantes emitidas por diferentes organismos ou asociacións de enfermos. Todas elas teñen o mismo valor testimonial, de expresar o noso  desexo de ser doantes de órganos no momento de falecer.


FAMOSOS TRANSPLANTADOS

Aquí podes ver o exemplo que tanto famosos coma persoas anonimas,poden necesitar un organo,para salvar a súa vida.

 • Eric Abidal: En Marzo de 2012, a defensa do Barcelona tuvo que ser sometido a unha ciruxía de transplante de fígado depois de que ,en 2011, foralle extirpado un tumor de este órgano.O futbolista tuvo a fortuna de contar con un donador en vida: un amigo da súa infancia que lle cedeu parte do seu órgano.
 • James Reford: O fillo do actor Robert Redford,pasou 3 anos de ser diagnosticado con colitis ulcerativa, o que o levou a que o seu fígado fallara e como consecuencia someteuse a 2 transplantes.A partir de aquí, decideu fundar `The James Redford Institute for Transplant Awareness´ unha organización que se dedica a educar e crear conciencia sobre a importancia de donar.


 • Natalie Cole: La cantante Norteamericana, tras facer pública a sua necesidade de recibir un riñon en un programa de televisión,(Cole sufre hepatitis C) un fan,antes de morrer,manifestou o seu deseo de axudar a cantante,ainda que a súa vida esta confinada a unha máquina de dialisis.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Obxetivos Xerais da doación

 • Impulsar la apertura solidaria y comprometida de los actores de las Instituciones Educativas y sus grupos familiares, frente a la toma de conciencia de la realidad, necesaria e incuestionable, de la Donación de Órganos para recuperar enfermos y salvar vidas.
 • Promover  la Donación de Órganos como un Contenido Educativo  y Transversal en el Sistema Educativo de la Provincia a fin de que se integre como un saber relevante al proceso de enseñanza-aprendizaje.
 • Favorecer acciones dinámicas y renovadas de difusión, concientización y educación, que permitan la inserción social y masiva del mensaje de Donación de Órganos y promuevan la participación protagónica de personas e instituciones solidarias con la esperanza de Vida.
 • Propiciar el análisis crítico y responsable de la problemática de la Donación de Órganos para Trasplantes en el marco de la realidad cotidiana y el entorno inmediato, buscando incorporar nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje que vinculen significativamente la Escuela a la Vida.
 • Proponer Contenidos Básicos Comunes y sugerencias de acciones didácticas innovadoras que permitan la integración gradual de la temática a la educación sistemática, y posibiliten su adecuación a cada Diseño Curricular conforme a la realidad próxima.
 • Combatir el desconocimiento, la desinformación y los temores frente a la donación de órganos, y a los procesos y acciones médico-sociales vinculados.


DOAZÓN

      1.Que significa a doación?

A única alternativa que teñen moitas persoas para seguiren vivindo é que outras doen unha parte do seu corpo. Así, os enfermos poderán salvar a súa vida e mellorar a súa saúde. Decidir ser doador significa estar disposto a realizar un acto de altruísmo e solidariedade.

     2.Que órganos e tecidos se poden doar?


 • Os órganos que se poden doar son: os riles, o fígado, o páncreas, o corazón, os pulmóns e o intestino.
 • Os tecidos que se poden doar son: as córneas, a pel, o óso e as cartilaxes e tendóns, os vasos sanguíneos (arterias e veas), as válvulas cardíacas, o sangue e os proxenitores hematopoéticos (da medula ósea, do sangue periférico e do sangue de cordón umbilical) e a membrana amniótica da placenta.
Pódese ser doador en vida ou tras o falecemento e tamén se pode doar o corpo á ciencia.

     3.Podese doar algun órgano ou tecido mentres se esta vivo?

Si. Os doadores vivos son aqueles que doan un órgano dobre, como o ril, unha parte do fígado, páncreas ou pulmón; ou un tecido, como o sangue, a medula ósea e o cordón umbilical.

No caso da doazón dun órgano en vida, os transplantados son case sempre familiares directos dos doadores (pais, irmáns, fillos, etc.).

4.Que é a médula?

A medula ósea é o tecido esponxoso localizado no interior dos ósos planos (pelve, esterno,…) que está encargado de producir e conter  as células nai de todas as células do sangue.

5. Quen pode ser doador de medula osea?

Toda persoa sa que o desexe, con idade comprendida entre 18 e 55 anos, pode ingresar no REDMO a través do Centro de Doadoresmáis próximo.
 Que chegue a doar ou non decidirao se é compatible con algún dos moitos pacientes que, en todo o mundo, están agora e estarán no futuro no proceso de busca de doador de proxenitores hematopoéticos non emparentado.

6.De onde proceden os órganos e os tecidos que se transplantan?

A maioría dos órganos e tecidos que se transplantan en España e en Europa proceden de persoas falecidas.

7.Quen pode ser doador de órganos e tecidos tras o seu falecemento?

Poden ser doadores  todas as persoas que o desexen e nas cales se dean as circunstancias adecuadas. Calquera persoa pode facerse doadora, cubrindo a tarxeta de doador e comunicándolles o seu desexo aos seus familiares.

8.Axudalle á familia a coñecer a opinion sobre a doazon do falecido?

Este é un tema transcendental, porque nalgunhas ocasións os familiares dos falecidos non teñen coñecemento da opinión en vida deste sobre a doazón e por ese motivo teñen dificultades para tomar a decisión.É moi importante que as nosas persoas máis queridas e achegadas coñezan o noso desexo de doar.

9. Lexislacion que regula a doazon e o transplantes?


 • En España a lexislación sobre doazón e transplante comprende a Lei 30/79 e os reais decretos 2070/1999 e 411/1996, que desenvolven, respectivamente, as actividades relativas á utilización de órganos e tecidos humanos.
 • No ámbito autonómico, o Decreto 217/97 regula todas as actividades relacionadas coa utilización de tecidos humanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
10.Como podo facerme doador?

Cubra cos seus datos un folleto de doazón de órganos e tecidos e envíello por correo, sen necesidade de selo. Tamén se pode facer por teléfono ou por internet (www.sergas.es).
Se ten algunha dúbida ou desexa máis información, non dubide en chamar ao teléfono 881 542 863 (Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia, Santiago de Compostela).

INTRODUCCIÓNSomos alumnos/as do ciclo Superior de Saùde Ambiental, do centro I.E.S Monte Castelo. A nosa misión e realizar un charla educativa os alumnos/as de 2º E.S.O para motivalos e conciencialos da importancia da doacion de organos. 


O obxetivo  principal de este Blog, e realizar una campaña educativa ,recopilando informacion,noticias e datos da doacion de organos a nivel nacional e rexional, promovendo o resto da comunidade.